Dịch vụ bảo vệ cơ quan

Dịch vụ bảo vệ cơ quan yêu cầu nhân viên phải được đào tạo bài bản, vì cơ quan là nơi rất nhiều khách hàng khác nhau thường hay lui tới giao dịch vì vậy yêu cầu nhân viên bảo vệ phải chuẩn mực tác phong, ngôn phong và nghiệp vụ bảo vệ phải chuẩn mực