Những chế độ làm việc của nhân viên bảo vệ trường học

  • Trường học là nơi cần phải đảm bảo an ninh để đảm bảo nơi học tập an toàn và chất lượng cho học sinh, sinh viên. trước nhu cầu tuyển bảo vệ trường học đến từ nhiều cơ sở giáo dục hiện nay, các dịch vụ bảo vệ trường học đã và đang cung cấp một lượng lớn nhân viên bảo vệ phục vụ an ninh, bảo đảm trật tự cho cán bộ, giáo viên và học sinh tại các trường. về chế độ làm việc của bảo vệ trường học, có thể tóm gọn qua một số thông tin cụ thể sau:

NHỮNG QUYỀN LỢI CỦA NHÂN VIÊN BẢO VỆ TRƯỜNG HỌC

  • Bảo vệ trường học là công việc thực hiện chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp với các chính sách, chế độ giống như cán bộ, công chức làm việc ở đó. điều này đã được quy định trong khoản 3, điều 1 của nghị định số 68/2000/nđ-cp do chính phủ ban hành.

  • Theo đó, lương bảo vệ trường học được tính theo bảng lương hành chính quy định tại nghị định số 25/cp (nay chuyển xếp theo nghị định 204/2004/nđ-cp). hệ số lương bảo vệ trường học sẽ được nhân theo ngạch và nâng dần theo thâm niên quy định.

  • Bên cạnh đó, người lao động làm việc theo dịch vụ bảo vệ trường học còn được hưởng các chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, tham gia các lớp bồi dưỡng, học tập theo yêu cầu của cơ quan với vai trò giống như một viên chức.