Tuyển dụng bảo vệ tòa nhà văn phòng

Công ty bảo vệ Hưng Cát Lợi cần tuyển 01 nam bảo vệ trực an ninh làm ca đêm cho tòa nhà văn phòng quận phú nhuận tp HCM

Yêu cầu : nam từ 45-50 T có sức khỏe, thời gian làm từ 6 chiều đến 8 sáng hôm sau