Tuyển dụng bảo vệ giữ xe

Cần tuyển 04 nam bảo vệ giữ xe tại bãi xe, ca 12h, tuổi từ 30-40T, lương thỏa thuận cao