Dịch vụ bảo vệ nhà máy, công trường

Ở các nhà máy, công trường hiện nay thì dịch vụ bảo vệ nhà máy, công trường cùng cần thiết để đảm bảo an ninh trật tự. Các nhà máy với diện tích rộng là nơi trộm cắp dễ đột nhập gây mất cắp ảnh hưởng đến tình hình hoạt động. Hơn nữa đây cũng là nơi có nhiều người ra vào. Hãy cùng tìm hiểu nhiệm vụ và yêu cầu cần thiết đối với nhân viên bảo vệ nhé!

NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN BẢO VỆ KHI LÀM ĐỊCH VỤ BẢO VỆ NHÀ MÁY, CÔNG TRƯỜNG